Dokumenty potrzebne przy transakcji dotyczącej:
 
 • Sprzedaży mieszkania stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:
  - zaświadczenie ze spółdzielni o przydziale mieszkania lub odpis z Księgi Wieczystej w przypadku jak wyżej, z założoną księgą wieczystą
  - dowody osobiste właścicieli,
  - zaświadczenie o braku zaległości czynszowych,
  - akt notarialny lub inny akt nabycia nieruchomości

                                                                                                                                  nieruchomości szczecin
 • Sprzedaży mieszkania, domu lub lokalu stanowiącego odrębną własność nieruchomości:
  - odpis z KW - z ostatnich 3 m-cy,
  - dowody osobiste właścicieli,
  - akt notarialny lub inny akt nabycia nieruchomości,
  - wypis z rejestru gruntów, 

                                                                                                                                  mieszkania szczecin
 • Sprzedaży domu w trakcie budowy:
  - odpis z KW,
  - akt notarialny lub inny akt nabycia nieruchomości gruntowej,
  - pozwolenie na budowę,
  - dziennik budowy,
  - dokumentacja techniczna budynku - projekt,
  - dowody osobiste właścicieli,
  - mapka geodezyjna


  działki szczecin
 • Sprzedaży nieruchomości gruntowej:
  - odpis z KW z ostatnich 3 m-cy,
  - mapka geodezyjna,
  - zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie ogólnym zagospodarowania   przestrzennego miasta lub gminy,
  - wypis z rejestru gruntów,
  - akt notarialny lub inny akt własności,
  - dowody osobiste właścicieli,
  - decyzja zatwierdzająca podział /w przypadku nowego podziału, który
  nie został jeszcze uwidoczniony w KW/

  lokale szczecin

   

  powrót